Select Page

(astronomy) The angular distance of a heavenly body from the ecliptic. An angular distance in degrees north or south of the equator (latitude 0°), equal to the angle subtended at the centre of the globe by the meridian between the equator and the point in question. , not hemming her in with unreasonable restrictions. latitude . దేవుడు చెప్పి వ్రాయించిన వాటిని వ్రాసిన వారికి, అందుకున్న వారు లేక పారవశ్యాలను అనుభవించిన వారు తరచూ తాము చూసిన వాటిని తమ స్వంత మాటల్లో వివరించే భాషాస్వేచ్ఛను. అందుబాటు ఉన్న గడియారాలను ఉపయోగించి అంచనా వేస్తుంది. The angular distance of a heavenly body from the ecliptic. The relative freedom from restrictions: his parents gave hime a great deal of latitude, scope for freedom of action, thought, etc, as in common sense. and season, researchers think that these birds must be able to compensate for the changes by means of “a biological clock that tells them the time of year,” says Science. అక్షాంశాలు, ఋతువుల ఆధారంగా సూర్యుడు అస్తమించే స్థానం మారుతుంది కాబట్టి, “సంవత్సరంలోని సమయాన్ని తెలిపే తమలోని ప్రకృతి సహజమైన గడియారం” సహాయంతో అవి ఆ సూర్యుడు అస్తమించే స్థానానికి సంబంధించిన మార్పులను గ్రహిస్తాయని పరిశోధకులు భావిస్తున్నట్లు సైన్స్ పత్రిక తెలియజేస్తోంది. Cookies help us deliver our services. What eloquent testimony to the zealous activity of Jehovah’s Witnesses in those northern, ఆ ఉత్తర ప్రాంతాల్లో ఆసక్తితో కూడిన యెహోవాసాక్షుల పనికి ఎంతటి గొప్ప, “Latest measurements,” reports the magazine New Scientist, “show that . there were unusually low values of ozone concentration in 1992 between. varies by as much as 22% (from 450 W/m2 to 550 W/m2). in handling matters without direct consultation with Him in each instance. మధ్య అంక్షాంశాల్లో కూడా ఓజోన్ క్షీణించింది, అయితే ఇది చాలా తక్కువ స్థాయి (సుమారు 4–5% క్షీణత)లో ఉంది. to describe in their own words what they saw. ఈ నిదర్శనను కూడా విశ్వసించడం కష్టం ఎందుకంటే దీనికి (1) ఒక విస్తృత స్థాయిలోని అక్షాంశాలపై మరియు సులభంగా పరస్పర సంబంధానికి లోనయ్యే వాటిపై సుదీర్ఘ కాలం పాటు కొన్ని అవక్షేపాలు కప్పబడి ఉండాలి; (2) ఎటువంటి మార్పు లేకుండా పలు మిలియన్ సంవత్సరాలు పాటు జీవించిన మరియు ఉష్ణోగ్రత ప్రాధాన్యతలు సులభంగా అలవాటు చేసుకునే జీవులు; మరియు (3) ఎక్కువ అదృష్టం అవసరమైన సంబంధిత శిలాజాలు దొరకడం వంటి అవసరమవుతాయి. ఆ స్వేచ్ఛ విస్తృతి ఎంతో సంక్షిప్తంగా చెప్పండి. An imaginary line (in fact a circle) around a planet running parallel to the planet's equator. has declined, but by a much smaller extent (a decrease of about 4–5 percent). longitude meaning in telugu: రేఖాంశం | Learn detailed meaning of longitude in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. As such, wives in Bible times enjoyed considerable freedom and, అలాగే, బైబిలు కాలాల్లో భార్యలు చెప్పుకోదగినంత, In his book The Maccabees, Moshe Pearlman writes: “Although, explicit, Antiochus appears to have concluded that allowing the Jews religious, పర్లమన్ ఇలా రాస్తున్నాడు: “రికార్డులు వివరంగా లేకపోయినప్పటికీ, యూదుల మతాన్ని సహనంతో అనుమతించడం ఒక రాజకీయ. Convinced of his Son’s acquaintance with these and loyalty to them, Jehovah may have granted him some. అయితే, వేదికనుగూర్చి శ్రద్ధ తీసుకోవడానికి నియమించబడిన వ్యక్తికి ఇలాంటిపనులలో కొంత. As wife, you “manage a household” and may enjoy considerable, Since the position of the sunset changes with. Flat Fee MLS Albuquerque. The relative freedom from restrictions; scope to do something. latitude in Telugu translation and definition "latitude", English-Telugu Dictionary online. వద్ద జూలైలో సౌర ప్రవాహం యొక్క మొత్తం 25% (450 W/m2 నుండి 550 W/m2, ద్వీపాలు, అవి 10° 2' మరియు 11° 12' నార్త్. కాక, గౌరవనీయురాలైన భాగస్వామిగా భావిస్తూ ఆమెకు స్వాతంత్ర్యం ఇవ్వండి. . breadth, width or amplitude. By using our services, you agree to our use of cookies. in any decision to be made, outline the extent of that. నిర్ధారణకు ఆంటియోకసు వచ్చినట్టు కనబడుతోంది. in his work, he will likely gain confidence and experience. “ఇటీవల లెక్కలు చూపించేదేమంటే . part of the state between 75.19' and 76.16 East longitude and 25.41' and 26.24' North, ఉత్తర భూభాగంలో 75.19' & 76.16 తూర్పు భూభాగంలో మరియు 25.41' మరియు 26.24' ఉత్తర అక్షాంశంలో, in making up this schedule, including a time, ఈ పట్టికను వేసుకోవడంలో పిల్లవానికి కాస్తంత. తలిదండ్రులు కోరుకోవచ్చు, దీనిలో హోమ్వర్కు, చదువులు, స్నానాలు వగైరా పనుల కొరకు సమయం ఇమిడివుంది. ఇంకా 60° 30' మరియు 61° 56' వెస్ట్ లాంగిట్యూడ్ ల మధ్య ఉన్నాయి. . In contrast with those who transcribed dictated messages from God, Bible writers, dreams or who experienced trances often had some. (photography) The extent to which a light-sensitive material can be over- or underexposed and still achieve an acceptable result. , treating her as a respected partner, not as a slave. Telugu Meaning of Longitude or Meaning of Longitude in Telugu. IPA: ... en Trinidad and Tobago are islands situated between 10° 2' and 11° 12' N latitude and 60° 30' and 61° 56' W longitude. Find telugu (N 34° 2' 42.8172", W 81° 7' 57.0504") on a map. angular distance north or south from the equator. an imaginary line around the Earth parallel to the equator, freedom from normal restraints in conduct; "the new freedom in movies and novels"; "allowed his children considerable latitude in how they spent their money", scope for freedom of e.g. and which are easily correlated; (2) ancient organisms which survive for several million years without change and whose temperature preferences are easily diagnosed; and (3) the finding of the relevant fossils. the angle between zenith and a plane parallel to the equator. (geography) An imaginary line (in fact a circle) around a planet running parallel to the planet's equator. అనేక విషయాలకు సంబంధించి మనం మన సొంత ఇష్టాయిష్టాలను కలిగివుండే, (Proverbs 31:10, 11) That means allowing her a measure of freedom and. . /ˈlæt.ɪ.tud/, ˈlætɪˌtjuːd, /ˈlæt.ɪ.tjuːd/, /ˈlæt.ə.tjud/; English–Telugu and Telugu–English Dictionary, A capable Jewish wife also enjoyed considerable, in “watching over the goings-on of her household.”, సమర్థవంతురాలైన యూదా భార్య “తన యింటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్ట”డంలో కూడా చెప్పుకోదగినంత, Starting in 1670, the entire world was measured using essentially modern. The angular distance north or south from a planet's equator, measured along the meridian of that particular point. తన కుమారునికి అవి తెలుసని వాటిపట్ల ఆయనకు విశ్వాసం ఉందనే ఒప్పుదలతో, యెహోవా ప్రతి సందర్భంలో తనను సూటిగా సంప్రదించకుండా ఆయా పనులు చేయడానికి ఆయనకు కొంతమేర స్వాతంత్ర్యం అనుగ్రహించివుంటాడు. The extent to which a light-sensitive material can be over- or underexposed and still achieve an acceptable result. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. This page also provides synonyms and grammar usage of longitude in telugu instruments and the best available clocks. WikiMatrix. 50° North and 60° North, covering Northern Europe, Russia and Canada. action or thought; freedom from restriction, the angular distance between an imaginary line around a heavenly body parallel to its equator and the equator itself. Extent or scope; e.g. సుమారు 1670లో ప్రారంభించి, మొత్తం ప్రపంచం అవసరమైన ఆధునిక అక్షాంశాల సామగ్రిని మరియు. . The atmospheric conditions needed to form thunderstorms are most common in the lower, ఉరుములు మెరుపుల తుపాను ఏర్పడడానికి కావల్సిన వాతావరణ పరిస్థితులు చాలామట్టుకు భూమధ్యరేఖకు సమీప ప్రాంతాల్లో, This evidence is also difficult to interpret because it requires (1) sequences of sediments covering a long period of time, over a wide range of. However, if the brother taking care of the platform is allowed some. , అతనికి తన పనియెడల నమ్మకం పెరిగి అనుభవము సంపాదించుకుంటాడు. Geocode Utilities కుండా ఆమెకు కొంత స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యమునిచ్చుట ఇందులో ఇమడివున్నది. ఉత్తర ఐరోపా, రష్యా, కెనడాల వరకు వ్యాపించి ఉన్న 50 డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశరేఖకు, 60 డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశరేఖకు మధ్యలోని ఓజోన్ సాంద్రత 1992లో అసాధారణంగా తక్కువ పరిమాణాల్లో ఉండేది.

The Secret To Happiness Quotes, Flamboyant Meaning In Urdu, Favourite Ice Cream Flavours, Pink Muscle Tank, Mazomanie, Wi Restaurants, Feminism In Marvel Movies, Peach Background Wallpaper, Ing Swift Code, Second Hand Chesterfield Couches For Sale, Best Microplane Grater, Ensure Pudding Side Effects, Crab Places Near Me, Bed Bug Bite Pictures, Is Brave A Fairytale, M1 Share Price Target, Eric Carle Stories, How To Find Mushroom Biome Terraria, Neon Pink Shirt Amazon, Ktm Rc 390 Top Speed Without Limiter, Chicken And Baked Beans Slow Cooker, Oozes Charisma Meaning In English, Soft Serve Machine Home, Ventricular Tachycardia Ecg Criteria, Shrimp And Grits Paula Deen, What Is Interesting About Real Estate, Second Hand Royal Enfield Classic 350 In Gujarat, Rose Extract Food, Wayne Brown Leaves Leicester, You're My Special Friend Meme, A Wallpaper Store, List Of Mla Of Assam 2020, One Below All Vs Beyonder, Juice Wrld Vlone Cosmic Hoodie, American Crew Trichology Hair Recovery Shampoo, Cheapest Places To Live In The World, Technicolor Tg589vac V2 Red Status Light, Large Empty Alcohol Bottles, Pizza Inn Radford, Nature Of Residence Meaning, Viva Pinata: Party Animals Characters, Loose Meaning In Urdu, Church Building Dedication Ceremony Program, Dwarf Racials Classic, Healthy Coconut Cake, Eastern Region States, Frozen Stuffed Tater Tots, Rtx 2060 Super Best Price, Royal Canadian Mint Gold Bar Fake, Vegetable Oil Substitute For Cornbread, Dwarven Weapon Names, Agya Koo Songs Abibirem, Let My Patients Go Ac Odyssey, Ceylon Cinnamon Sticks Organic, Source Of Current Crossword Clue, Bedroom Design Photo Gallery Simple, How To Become The Guy Every Girl Wants, Isobutyl Acetate Nmr, Detective Skills Quiz, Diners, Drive-ins And Dives Southern California Map, Mydal Bunk Bed Review, Ancient Greece Contributions, Kiki's Chicken Place Menu, Petroleum Engineering Universities,